Tata Cara Pendataran

TATACARA PENDAFTARAN DRAF
Langkah pendaftaran

Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran secara On-Line di laman http://www.sman1-cbi.sch.id/

Explore ke laman tersebut dan pilih menu...
read more...

Tata Cara Pendataran (2)

TATACARA PENDAFTARAN DRAF
Langkah pendaftaran

Calon Peserta mengisi formulir pendaftaran secara On-Line di laman http://www.sman1-cbi.sch.id/

Explore ke laman tersebut dan pilih menu...
read more...